Радваме се да информираме нашите партньори и клиенти за приключването на инспекционния одит за съответствие с изискванията за сертификат IATF-16949-2016. Сертификат, издаден ни миналата година, потвърждаващ законното ни право да разработваме и произвеждаме автомобилна електроника с вграден софтуер, от DQS (Германия).

На заключителната среща на ръководителите на производствени звена, специалистите от сертифициращия орган, отбелязаха не само спазването на изискванията на стандарта, но и значително увеличение на показателите за качество на продуктите и процесите, свързани както с по-нататъшния растеж на културата ни на производство, така и с процесите за мониторинг на качеството на продукта.
Отбелязано е увеличение на количеството и качеството на производственото и инспекционното оборудване и квалификацията на персонала.

Наличието на сертификат IATF 16949-2016 дава законно право да се монтира автомобилната електроника Pandora, както на чисто нови за продажба на автомобили, така и на производствено ниво автомобили, от всеки един производител от автомобилната индустрия.
Честно казано, заслужава си, да се отбележи, че почти всички професионалисти на пазара, отбелязват качеството на нашите продукти Пандора, като изключително високо спрямо други, и не на последно място отбелязват и подобряването на качествените характеристики на нашите продукти.


А за потребителите на нашите продукти, този Серификат дава увереност в качеството и спазването на изискванията за автомобилната електроника, като ни отличава от полу-занаятчийските производители на пазара на автомобилна безопасност. В крайна сметка, привеждането на производството и развитието на автомобилната електроника в съответствие, и спрямо изискванията на един от най-строгите стандарти, е чудесна работа на целия екип.
В нашия случай има десетки ръководители на производствени и поддържащи звена и стотици служители, които са дълбоко ангажирани в процеса днес.

Има причина отново да се гордеем с нашия екип, който потвърди правото си да бъде наравно с най-добрите световни производители в една от най-трудните области на съвременното производство – производството на сертифицирана автомобилна електроника.