• Pandora Alarm Studio е софтуерен продукт за програмиране, инсталиране, актуализиране и диагностика на охранителни комплексни телеметрични алармени системи за охрана на Pandora.
  • Тази програма позволява:
    • да изберете система за сигурност за конкретен автомобил, да определите стратегията и кондициите на работа за инсталиране на системата преди реалното инсталиране;
    • значително опростени възможности за настройка и програмиране на системите за сигурност;
    • да елиминирате напълно конфигурационните грешки при програмиране. Може да свалите Pandora Alarm Studio чрез по-долу посочения линк: 
  • Alarm Studio Pandora 1.11.25 (RAR file)_(79.84 MB)
  • Pandora Alarm Studio – Версия:1.11.35
  • Pandora_Alarm Studio_1.11.35_(RAR file)_(88.50 MB)