Product Description

Безжично Bluetooth микрореле Pandora BT-01 – много полезно и много често е просто необходим Bluetooth аксесоар с уникални характеристики. Продуктът е проектиран да работи със съвременни системи за сигурност и охранителни телеметрични системи Pandora и Pandect с Bluetooth интерфейс. Bluetooth безконтактно радио реле Pandora BT-01 е едно от най-миниатюрните релета в света, като същевременно напълно се контролира от надеждни безжични Bluetooth интерфейсни канали. Устройството е с интегрирано специално електромеханично реле с две пълни групи контакти, които позволяват комутационни схеми с товари до 1А.

Pandora BT-01 е с размери (32x16x9 мм), което позволява лесното му интегриране, скриване в обикновените кабелни снопове, фактът че няма кабелна- проводникова връзка с базовият модул, прави това устройство неоткриваемо.

Pandora BT-01 може да се използва за блокиране на CAN-шина, за защита срещу запис на други оем ключове, за заключване-блокиране на датчици за ниско напрежение и линии за информационни данни, включително метод за клониране, системи със старт-стоп бутон – безключови, както може да е необходимо за внедряване на алгоритми за дистанционно стартиране и имобилайзер байпас системи.

Заслужава си да се отбележи, че използването на безжичното реле всъщност добавя допълнителен канал, който може да му бъде назначена абсолютно всякаква логика и алгоритъм за работа, която е налична в системата.