Product Description

Сирена Pandora DS-530 за алармена система с мощност 20W, еднотонна сирена със звуково налягане 117 dB, номинален ток 1000 mA, 12V, работно напрежение 9-15V, с изходи за положителни и отрицателни сигнали и водоустойчив корпус.
Сирената на Pandora DS-530 се активира в отговор на всяко задействане на сензори, датчици и други сигнали изпратени от алармена с-ма при алармено събитие – ако сензорът е задействан при ниво на предупреждение, ще прозвучат няколко кратки звукови сигнала и ако е задействана при ниво аларма, ще се активира сирената с постоянен звуков сигнал със звуково налягане 117 dB и мощност 20 W.

Мощност 20 W.
Звуково налягане 117 dB.
Номинален ток 1000 mA, 12 V.
Работно напрежение 9-15 V.
Изходи за положителен и отрицателен сигнал.
Водоустойчив корпус.