Product Description

Pandora DI-2 е байпас модул за временно симулиране на наличието на чип – имобилайзер в превозното средство.
Проектиран за временно деактивиране на повечето типове регулярни транспондери на модерните автомобили (RFID системи), за да се гарантира функционирането на автоматично и отдалечено стартиране на двигателя.
Байпас – модул за деактивиране на имобилайзера на автомобила при дистанционно стартиране – запалване на двигателя на автомобила. Модулът се използва при инсталиране на системи, като се използва функцията за дистанционно стартиране. Когато се активира дистанционното стартиране при команда от алармената с-ма, модулът деактивира фабричния имобилайзер и автомобилът може да бъде стартиран. След деактивиране на дистанционното стартиране, фабричният имобилайзер отново е активен.