Loading...

Имобилайзер Pandect IS-350i на Pandora

//Имобилайзер Pandect IS-350i на Pandora
  • pandora is-350
  • pandect is-350
  • remote-pandect-is-250-black
  • pandora is-350

Имобилайзер Pandect IS-350i на Pandora

Имобилайзер Pandect IS-350i на Pandora е безжично устройство на 2,4 GHz – имобилайзер независим от алармата на автомобила, което надеждно защитава колата при опит за кражба.

Product Description

Имобилайзер Pandect IS-350i на Pandora е безжично устройство – имобилайзер независим от алармата на автомобила, което надеждно защитава колата при опит за кражба. Той може да бъде инсталиран на превозни средства с напрежение 12V.
Обмен на данни за радиообмен на защитени диалогови канали в честотния диапазон от 2,4 GHz и функция против отвличане Anti-Hijack.
Системата има защита от радиоприхващане, интерактивно кодиране на данни по сигурен радио канал на честота 2.4 GHz и интегрирано реле за блокировка. Той е оборудван с два криптирани диалогови Транспондера TAG на 2.4GHz IS-350 с вид батерия CR-2032.
Собственикът на автомобила не се нуждае от никакво действие, за да деактивира или активира имобилайзера и функцията против кражба. Безконтактния имобилайзер Pandora IS-350i в зоната си на покритие на радио канала създава интерактивна високоскоростна размяна на разрешителни кодове в честотния диапазон от 2,4 GHz между Транспондера (TAG) и блокиращия модул, деактивирайки блокирането на автомобила без никаква намеса.
Имобилайзерите Pandect на Pandora на честота 2.4 GHz, диагностичния радио канал, високата скорост на данни, невъзможността да се прихванат кодираните сигнали по въздух, ниската консумация на енергия, удобната инсталация, съвместимостта с фабричната инсталация и на съвременните автомобили, малкия размер на контролния блок, защита от хакерска намеса, като е невъзможно прихващане на сигнали и кодове, го прави един от най сигурните и надеждни имобилайзери.
Цялата процедура на идентификационния на диалоговите сигнали се извършват във фракции от милисекунда, което прави опитите невъзможни не само да преброят кодовете, но и да ги сканират или прихванат на един от 125-те канала, използвани в честотната лента 2,4 GHz за предаване на данни.
За да използвате имобилайзера на Pandora – Pandect IS-350i, трябва само да носите миниатюрния транспондер (TAG) със вас, за да се регистрира при запалването на автомобила към системата.
Външни признаци за използване на имобилайзера не могат да бъдат открити, тъй като собственикът не се нуждае от манипулация, a единствено трябва да е в комуникационната зона на покритие, за да получи системата оторизация за деактивиране на имобилайзера.
Идентифицирането на транспондера (TAG) е възможно на разстояние не повече от 3 до 5 метра от автомобила, оборудван с имобилайзер.
Намалено е и времето за реакция на имобилайзера при отсъствие на транспондера (TAG)  при първото включване на запалването – подаване на контакт, сканиране в продължение на 15 секунди.

Производителят си запазва правото да прави промени в техническото оборудване и софтуера на системата и дизайна на опаковъчните материали без предизвестие.