Пандора получи сертификат за съответствие на предлаганите охранителни алармени и телеметрични системи от най-строгия международен стандарт за качество.
Имаме събитие – фирмата DQS GmbH (Германия), според резултатите от редица одити, ни издаде сертификат за съответствие на нашата производствена компания Pandora Group (NPO Telemetry) с изискванията на най-високия международен стандарт за качество за превозни средства IATF-16949-2016!

Това е първият сертификат на това ниво в Русия, издаден за компания, занимаваща се с автомобилни охранителни, сервизни, анти-кражба и телеметрични електронни системи не само в Русия а и за голяма редица страни от целия свят.

Специалистите от нашата компания свършиха чудесна работа и направиха огромни промени в работата на почти всеки отдел. И най-важното е, че внедрените и модифицирани процеси не бяха направени с цел получаване само и единствено на “лист хартия” и да бъдат забравени или захвърлени на следващия ден (както често се прави в нашата страна).
Това наистина работи за нас!
В това, което одиторите на няколко десетки фирми-продавачи на автомобилни марки вече са успели да се уверят.

Всеки процес, всяка процедура има цел и започна да работи по нов начин, в съответствие със стандарта, ние вече се възползваме от нея – статистиката за качеството на нашите продукти беше доста добра на фона на съществуващите конкуренти, а сега тя постоянно нараства със сигурен темп според изчислителните методи, по приетия международен стандарт.

Важен нюанс на нашия сертификат е, че не само производството, но и структурата на продуктовото развитие на нашата компания, според немски експерти, съответства на всички изисквания от международния стандарт.

Това означава, че имаме законно право да произвеждаме автомобилна електроника която е съвместима за всяко превозно средство, като гарантираме качеството на продукта за автомобилния производител. С една дума – прекрасно!

В хода на одита, нашите сертификати по ISO 9001: 2015 бяха актуализирани и ни бяха издадени международни сертификати по темата за компетентност в управлението на предприятия, което се случва рядко и в Русия.

Все още има много работа за усъвършенстване и подобряване на много от процесите за контрол и проследяване, въвеждането на много нови съоръжения, които помагат да се подобрят качествените характеристики на нашите продукти. тъй като всички производствени единици, а това са повече от 600 служители, днес участват в тази дейност. Съществуващото ниво на контрол в нашето предприятие е признато от авторитетен международен орган за сертифициране, за да отговори на изискванията на стандарта IATF-16949-2016.

За потребителите на нашите продукти и системи това означава, че може да се доверят в качеството на нашите продукти, то не се различава от качеството на продуктите на международно признатите автомобилни електронни марки, чиито продукти са инсталирани фабрично в самите автомобили.
Именно това означава издаването на такъв важен сертификат на нашата компания!

И, разбира се, нито една компания в Русия, и не само, която произвежда автомобилни системи за сигурност и обслужване, не може да се похвали с това още. Надяваме се много, (че няма да бъдем сами дълго на това ниво). Но това изисква значителни разходи, воля и дори “упоритост” в постигането на тази цел, вече сме минали по този път и то за рекордно кратко време!

От името на ръководството на компанията Pandora, искаме да благодарим на всички участници в този процес и да поздравим нашия продуцентски екип и всички наши партньори за това важно събитие, а може би и важен момент в историята на нашата прекрасна компания!